spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

PHỤ TRÁCH BAN NGHIÊN CỨU

CAO CẨM LINH

Giám đốc chiến lược

Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel

DƯƠNG QUỐC VIỆT

Phó trưởng khoa

Khoa QTKD - Trường Cao đẳng Công nghệ Việt Đức

CHAU TA TURNER

Giám đốc PTKD

Công ty tư vấn Logistics TMX Global

NGUYỄN VĂN HỢP

Trưởng khoa

Khoa KT và QLCN - Đại học Quốc tế

NGUYỄN THỊ XUÂN HÒA

Giám đốc

Trung tâm Nghiên cứu KT và QL Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

NGUYỄN VĂN THÀNH

Trưởng bộ môn

Logistics và QL chuỗi cung ứng Đại học Văn Lang

NGUYỄN THỊ TRÚC PHƯƠNG

Trưởng Khoa

Khoa Quản trị - Kinh doanh - Trường Cao Đẳng Kinh Tế TP.HCM

ĐỖ THỊ NGỌC LAN

Giảng viên

Khoa Quản lý kinh doanh - Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội