spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

HỒ SƠ CHUYÊN GIA

Trưởng khoa Kỹ thuật & QL Công nghiệp
Trường Đại học Quốc tế - Đại học Quốc Gia

Ông Nguyễn Văn Hợp có 46 ấn phẩm đăng trên các tạp chí và hội nghị chuyên ngành hàng đầu Thế giới, là người phản biện cho nhiều tạp chí như Tạp chí Quốc tế về Nghiên cứu Sản xuất, Máy tính và Kỹ thuật Công nghiệp.

Ông đảm nhiệm 12 năm với nhiều vị trí cấp cao tại các Doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam như: Giám đốc chuỗi cung ứng, General Director, Country Director.

THÔNG TIN


...

...

LĨNH VỰC CHUYÊN MÔN


  • Tối ưu hóa chuỗi cung ứng và chuỗi cung ứng số.
  • Tối ưu hóa hệ thống & quy trình sản xuất.
  • Phương pháp Tối ưu Ngẫu nhiên Mờ.