spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

HỒ SƠ CHUYÊN GIA

Giám đốc Trung tâm
Nghiên cứu Kinh tế & Quản lý

Viện Kinh tế & Quản lý
Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

Bà Xuân Hòa là Chuyên gia đào tạo và tư vấn trong lĩnh vực Quản lý công nghiệp gồm Quản lý sản xuất, sản xuất tinh gọn Lean Manufacturing, Quản lý chuỗi cung ứng.

Bà có nhiều nghiên cứu trong và ngoài nước về Logistics và Chuỗi cung ứng, là chủ nhiệm/thành viên chính tham gia đề tài/nhiệm vụ cấp Bộ, cấp cơ sở, đồng thời nhiều năm tham gia giảng dạy về Chuỗi cung ứng và Logistics.

THÔNG TIN


...

...

LĨNH VỰC CHUYÊN MÔN


  • Quản lý công nghiệp.
  • Quản lý sản xuất.
  • Quản lý tồn kho.
  • Quản lý kho.