spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

HỒ SƠ CHUYÊN GIA

Giám đốc Chiến lược
Viettel Post

Bà Cao Cẩm Linh là chuyên gia trong lĩnh vực Logistics với hơn 17 năm kinh nghiệm trong ngành; trong đó hơn 10 năm với vai trò lãnh đạo.

Bà đảm nhiệm nhiều vị trí như: Giám đốc Điều hành kinh doanh, Giám đốc Chiến lược, Giám đốc vận hành Logsitics, Trưởng ban nghiên cứu.

THÔNG TIN


caocamlinh@valoma.vn

linkedin.com/in/caocamlinh

LĨNH VỰC CHUYÊN MÔN


  • Quản trị doanh nghiệp.
  • Chiến lược kinh doanh.
  • Điều hành kinh doanh.
  • Quản trị Logistics và chuỗi cung ứng.